Systrar

Välkommen Martin!

Martin Åleheim blir ny skolchef för Magnetica Education AB. Han tillträder tjänsten vid höstterminens start och kommer att arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling och ansvara för att bolaget lever upp till lagar, förordningar och övriga direktiv enligt skolans styrdokument för både för- och grundskola. Martin har en lång skolledarerfarenhet från både grundskola och gymnasium och har tidigare även arbetat på huvudmannanivå.

– Det ska bli spännande och roligt att arbeta tillsammans med VD, rektorer och övriga medarbetare och utveckla verksamheterna så att vi på bästa tänkbara sätt rustar våra unga för framtiden, säger Martin Åleheim.

Tillbaka