Systrar

Välkommen Katarina

På grund av privata skäl kommer Per-Olof Wigsén att sluta som rektor på Frestaskolan. Ny rektor blir Katarina Nordberg som idag är biträdande rektor på skolan. Katarina har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i skolan. Att Katarina nu blir rektor för Frestaskolan borgar för kontinuitet och skapar bästa möjliga förutsättningar för den utvecklingsresa som pågår på skolan. Katarina tillträder som rektor 1 januari 2020. Ny biträdande rektor kommer att rekryteras till Frestaskolan. Lärandegruppen och Magnetica välkomnar Katarina till det nya uppdraget!

– Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med personalen få fortsätta driva och utveckla Frestaskolan. Jag vill aktivt arbeta med att utveckla pedagogiska arbetssätt och med ökad digitalisering förbereda våra elever för framtiden. Jag vill också fortsätta arbetet med att utveckla elevhälsoarbetet och skapa en så trygg skola som möjligt. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla vårdnadshavare för att alla elever på Frestaskolan ska må bra och lära för framtiden, säger Katarina Nordberg.

Tillbaka