Systrar

Trygghetsarbete/Värdegrund

Vi skapar trygghet och visar respekt,

det ger gemenskap och glädje

På Vikskolan bemöts alla med respekt och är en del av gemenskapen. Vikskolan ska vara en trygg arbetsplats för alla, vi har nolltolerans. Vuxna ska lägga märke till och uppmuntra barns alla former av positivt beteende och skapa förtroendefulla relationer.

Vikskolan är en Friendsskola sedan 2004 Trygghetsgruppen I trygghetsgruppen ingår pedagoger från varje arbetslag. Arbetet i trygghetsgruppen utgår från läroplanen, Vikskolans likabehandlingsplan och vår värdegrund. Trygghetsgruppen träffas en gång varje vecka, varannan vecka träffar trygghetsgruppen kamratstödjarna (Kamratstödjarna är elevrepresentanter). Vid dessa träffar diskuteras läget i klassen och hur det ser ut på rasterna etc. Det arbetas även med olika övningar för att skapa sammanhållning och trygghet som kamratstödjarna får ta med sig till klassen och göra med sina klasskompisar. Varje läsår genomförs en elev- och personalenkät av organisationen Friends samt utbildning för personal. Vid varje terminstart uppmärksammas värdegrundsarbetet ”lite extra” på olika sätt. Vad innebär det att vara kamratstödjare? Att vara kamratstödjare handlar om att vara en bra kompis – någon man kan lita på och som bryr sig om andra. Kamratstödjarna fungerar som ögon och öron på skolan och kan snabbt upptäcka om någonting inte fungerar. De ska inte agera ”poliser” utan vända sig till vuxna på skolan när något behöver rättas till. Kamratstödjarna träffar trygghetsgruppen regelbundet