Systrar

Vikskolan en F-9 skola

Välkommen till Vikskolan

Tisdagen 18 februari har vi Öppet hus mellan 17.00 och 19.30 för alla som är intresserade av förskoleklass hos oss eller årskurs 6. Då har ni möjlighet att träffa personal och se er omkring i lokalerna. Ni kan också träffa oss på Skolmässan i Väsby Centrum lördag 15 februari mellan 11.00 och 14.00.

Vikskolan en liten F– 9 skola med 320 elever. Med välutbildade, engagerande pedagoger och skolledning. Vi är en skola som arbetar aktivt för att eleverna ska kunna möta framtidens kunskapskrav, digitaliseringen är en naturlig del i undervisningen. Våra pedagoger är välutbildade och samarbetar för elevernas bästa ”hela barnet hela dagen”. Detta ger oss unika möjligheter att skapa lärsituationer som gynnar elevens lärande

  • Undervisningsgrupper om ca 20 – 25 elever
  • Fritidshemsverksamhet för elever årskurs F-3
  • Fritidsklubb för elever årskurs 4-6
  • Ma/No inriktning med möjlighet till spetsmatte
  • Mer undervisningstid i ämnena matematik och svenska
  • iPads eller dator som verktyg i undervisningen
  • Tydlig dokumentation som beskriver elevernas kunskapsutveckling