Systrar

Vikskolan en F-9 skola

 

Ballong Kunskaper UTAN barn

Välkommen till Vikskolan

Till dig som har barn födda 2013 och ska börja förskoleklass till hösten.

Läs här Fklass 19

Till dig som har barn som ska börja årskurs 6

Läs här klass6

Vikskolan en liten F– 9 skola med 320 elever. Med välutbildade, engagerande pedagoger och skolledning. Vi är en skola som arbetar aktivt för att eleverna ska kunna möta framtidens kunskapskrav, digitaliseringen är en naturlig del i undervisningen. Våra pedagoger är välutbildade och samarbetar för elevernas bästa ”hela barnet hela dagen”. Detta ger oss unika möjligheter att skapa lärsituationer som gynnar elevens lärande

  • Undervisningsgrupper om ca 20 – 25 elever
  • Fritidshemsverksamhet för elever årskurs F-3
  • Fritidsklubb för elever årskurs 4-6
  • Ma/No inriktning med möjlighet till spetsmatte
  • Mer undervisningstid i ämnena matematik och svenska
  • iPads eller dator som verktyg i undervisningen
  • Tydlig dokumentation som beskriver elevernas kunskapsutveckling