Systrar

Trygghetsarbete och värdegrund

På Odenskolan finns en trygghetsgrupp som har till uppgift att stödja elever, föräldrar och personal och arbetar enligt skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Odenskolan samarbetar med organisationen Friends.

I trygghetsgruppens uppdrag ingår bland annat:

  • Trygghetsenkäten för elever.
  • Likabehandlingsplanen.
  • Friends.
  • Samverkan med kamratstödjarna.

Trygghetsgruppen består av : Carolina Wallbing, José Minotta och Klas Källström.