Systrar

Trygghetsarbete och värdegrund

Vuxna på skolan ingår i ett  team, trygghetsgruppen, som har till uppgift att stödja elever, föräldrar och personal i trygghetsärenden som rör elever utifrån skolans Likabehandlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling.

Odenskolan samarbetar med organisationen Friends.

I trygghetsgruppens uppdrag ingår bland annat:

  • Trygghetsenkäten för elever.
  • Likabehandlingsplanen.
  • Friends.
  • Samverkan med kamratstödjarna.

Trygghetsgruppen består av : Carolina Wallbing, José Minotta och Klas Källström.