Systrar

Mer om Odenskolan

Välkommen till Odenskolan – en trivsam skola för lustfyllt lärande

”Hela barnet – hela dagen” innebär för oss att all personal har gemensamt ansvar för varje elevs utveckling och lärande.

Tryggheten är prioriterad på Odenskolan. Ett aktivt trygghetsarbete bedrivs tillsammans med organisationen Friends. Vi har kamratstödjare i årskurs 2-5 som träffar trygghetsteamet varannan vecka.  Vi har en välutvecklad fadderverksamhet där de äldre eleverna hjälper och stöttar sina yngre kamrater både i klassrummen och på rasterna genom organiserade aktiviteter. På rasterna finns alltid pedagoger ute bland barnen för att finnas till hands.

Glädjen är oerhört viktig för oss alla, både för barn och vuxna på skolan. Vi arbetar för att främja ett lustfyllt och meningsfullt lärande genom projekt, teman och gemensamma aktiviteter men även genom att göra det dagliga arbetet intressant och lockande för barnen. Skolan ska vara rolig och lärorik!

Skolgården som tillhör Odenskolan är fantastisk fin och alldeles nybyggd. Vi har en  fotbollsplan som vintertid spolas till isbana. Skolgården erbjuder rörelseaktiviteter för alla åldrar

Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling är bra och tydlig på Odenskolan. Vi använder det webbaserade systemet Infomentor i vårt dokumentationsarbete. Föräldrarna kan själva logga in och följa sitt barns kunskapsutveckling. Vi följer upp elevernas kunskapsutveckling genom olika screeningar.

Skolsamråd – Odenskolans skolsamråd består av föräldrar, personalrepresentanter och skolledning som tillsammans regelbundet möts. Skolsamrådets föräldrarepresentanter kommer från alla årskurser i skolan och de lyfter gemensamma frågor för att främja Odenskolans utveckling.

Vi som arbetar i arbetslag F-2 ( Freja)

Towe Hjalmarsson, Erica Lövgren, Helene Holmberg, Lena Alf, Carola Adamsson, Elsa Hedin, Betty Bergenstråle, Klas Källström, Linda Sjögren och Carolina Wallbing

Vi som arbetar i arbetslag 3-5  (Mimer)

Sara af Kleen, José Minotta, Hanna Ahlstrand, Göran Steiner, Carolina Wallbing, Sofia Björkman, Anne-Lii Sandvall, Andreas Borgelind, Anna Högberg, Amanda Warnerbring, Helena Pettersson

Elevhälsoteamet

Christina  Wallbing – Specialpedagog, Susanne Mähler – kurator, Emma Landgren -skolsköterska, Sofia Tunell- rektor