Systrar

Undervisningen

Vi arbetar med hjälp av specialpedagogik och vi förankrar skolans arbetssätt i modern utvecklingspsykologi och inlärningsteorier.

Eleven har ett individuell utvecklingsplan som tas fram i dialog med dig och ditt barn. Skoldagen anpassas utifrån ditt barns behov.

Undervisningen sker både enskilt och i liten grupp. Om det är utvecklande för ditt barn sker undervisningen i större grupp i samarbete med Odenskolan.

En skola med stor lärartäthet

Antalet elever på resursskolan är 18-24 elever och just nu arbetar 9 pedagoger med gruppen.

Skolan har sina lokaler på Eddavägen 1 och Sundsborgsvägen 3.