Systrar

Magnetens mål

Magneten vill ge eleverna möjligheter att lyckas. Vi tror på elevens förmåga till kunskapsinlärning. Det är viktigt att skolan ger hopp och framtidstro, där vi tillsammans ser möjligheter i stället för hinder.

  • Att skapa de bästa förutsättningarna för elevens kunskapsinhämtning
  • Att alla elever ska nå uppsatta mål
  • Att stärka elevens självförtroende och öka självkänslan.
  • Att utveckla elevens sociala färdigheter