Systrar

Magneten

Söker du en skola med särskilt stöd för ditt barn?

Vilka vänder vi oss till?

Skolan vänder sig till elever från förskoleklass upp till skolår 6 som är i behov av särskilt stöd. Eleverna är i behov av ett mindre sammanhang, ett fåtal andra elever i undervisningen och en tät vuxen närvaro.

Målgruppen har en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter. De har ofta svårt att koncentrera sig och de kan även ha beteendeproblematik, exempelvis utåtagerande eller undvikande beteende.

Sedan läsåret HT-2018 så vänder vi oss även till elever med autism och/eller språkstörning.

En förutsättning för Resursskolan att kunna ta emot ditt barn är att skolan kommer överens med hemkommunen om finansiering.