Systrar

Utvärdering/kvalitet

VÅGA VISA

Magnetica Education ingår i Upplands Väsby kommuns samarbete kring utvärdering av förskoleverksamhet som heter VÅGA VISA.

Utvärdering – kundundersökning

Kundundersökningar genomförs årligen inom VÅGA VISA Kundundersökningen genomförs i form av enkäter till:

  • Föräldrar med barn i förskola, förskoleklass samt skolår 2, 5 i grundskolan.
  • Elever i skolår 5

Enkäterna innehåller ungefär 25 frågor som är knutna till läroplanernas målområden:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande/kunskaper
  • Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande
  • Skola och hem (gäller inte vuxenutbildningen)
  • Övergångar, samverkan, omvärld och utbildningsval
  • Bedömning och betyg (gäller inte förskola)
  • Styrning och ledning

 

Skolinspektionen

Regelbunden tillsyn

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att Skolinspektionen kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten.

Läs mer på skolinspektionens hemsida

http://www.skolinspektionen.se/Tillsyn/