Systrar

Läsårsdata

Läsåret 2018-2019

Höstterminen

Alla elever börjar måndag 20/8
Alla elever slutar fredag 21/12
V. 44 lov

Ytterligare två studiedagar kommer att förläggas under terminen. På studiedagarna är fritidshemsverksamheten öppen med hjälp av vikarier.

Vikskolan studiedag 18/9 och 7/12

Vårterminen 

Alla personal har studiedag måndag 7/1
Alla elever börjar tisdag 8/1
Alla elever slutar torsdag 13/6

Sportlov v.9
Påsklov v.16
Lovdagar 31/5 och 7/6

Två studiedag kommer att läggas ut under vårterminen. Skolorna meddelar i god tid.
Frestaskolan har studiedag 4/3, fritidsverksamheten är öppen för inskrivna barn.

Läsåret 2019-2020

Höstterminen 2019

Alla elever börjar torsdag 22/8
Alla elever slutar 20/12

Vecka 44 lov

Vårterminen 2020
Alla elever börjar 8/1
Alla elever slutar 12/6

Sportlov vecka 9
Påsklov vecka 15

Två studiedag kommer att läggas ut under vårterminen. Skolorna meddelar i god tid.