Systrar

Försäkring

Barn och ungdomar är, under skoltid och vid färd till och från skolan, olycksfallsförsäkrade genom Upplands Väsby kommun som tecknar ett avtal med försäkringsbolag.

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsvilkoren och i försäkringsbeskedet som finns på kommunens hemsida www.upplandsvasby.se