Systrar

Trygghetsarbete och Värdegrund

Alla vuxna på skolan har ett övergripande ansvar för våra elever. Vi har gemensamma regler och förhållningssätt för att skapa en trygg och inbjudande miljö. Ett urval av vuxna på skolan ingår i ett  team, som heter Trygghetsgruppen, de har till uppgift att stödja elever, föräldrar och personal i trygghetsärenden som rör elever utifrån skolans mot trakasserier och annan kränkande behandling.

Frestaskolan samarbetar med organisationen Friends.

I trygghetsgruppens uppdrag ingår bland annat:

    • Att genomföra trygghetsenkät med elever.
    • Att säkra områden inom och utanför skolan.
    • Att arbeta med likabehandlingsplanen.
    • Förebyggande trygghetsarbete tillsammans med organisationen Friends.
    • Stötta elever och personal i olika trygghetsärenden.