Systrar

Mer om Frestaskolan

Arbetslag Vintergatan åk F-1

Telefonnummer till Vintergatan:             08-510 677 23/ 0709-59 71 40

Till Vintergatan hör Montessoriklasserna.

I klasserna arbetar vi åldersintegrerat, F-1 och 2-3. Barnen ges möjlighet att utvecklas och lära i sin egen takt inom ramen för läroplanen. Varje barn har inom sig en strävan efter självständighet och en medfödd lust att lära sig allt om sin omvärld.

I praktiken bygger Montessoripedagogiken på fyra moment:

  • Respekt för barnet, individen
  • En förberedd miljö
  • Frihet och ansvar
  • Helhet före detaljerna

Arbetslag Vintergatan , åk 2-3

Telefonnummer till Vintergatan 2-3:     08-510 677 22/ 0738-15 10 16

Vintergatans arbetslag består av tre klasser i årskurs 2-3.
Vi har gemensamma aktiviteter i tvärgrupper däribland sångsamlingar, promenader och skapande verksamhet.

Arbetslag Fjärilen, åk F-1

Telefonnummer till Fjärilen:             08-510 677 24/ 0709-1051 49

Vi vill att alla elever ska gå till skolan med ett ”glatt hjärta”. Målet är att alla ska känna tillhörighet och trygghet på Fjärilen. I alla klasserna arbetar vi mycket med ”relationer” och hur man är en bra kamrat.

Vårt arbete genomsyras av ett utomhuspedagogiskt tankesätt. Utepedagogiken når fler elever eftersom alla har olika inlärningssätt. Vår utemiljö uppmuntrar elevernas nyfikenhet och företagssamhet. Den stimulerar även deras vilja och lust att lära.

Arbetslag 4-5

På skolan har vi 2 klasser i årskurs 4 och 2 klasser i årskurs 5. Eleverna arbetar elevaktivt och visar det genom att de bl a de har elevledda utvecklingssamtal. Vi strävar efter att ju äldre eleverna är så ska de få ta ett större ansvar, bli mer aktiva i sin egen utveckling och sitt lärande. Eleverna har ämneslärare i NO och engelska.

Frestaskolans Bibliotek

Skolans bibliotek innehåller ca 4500 böcker, samt ca 2-300 häften. Böckerna vänder sig till barn och ungdomar i åldern 6 – ca 14-15 år. Biblioteket består främst av skönlitteratur, men även ca 700 faktaböcker för alla åldersgrupper. Skolan har inget datasystem som stöder biblioteket, utan bygger helt på förtroende.

Temadagar som brukar uppmärksammas extra i biblioteket är tex. Nobeldagen, FN-dagen, Barnboksdagen, Hela skolan läser, samt årets högtider.

Biblioteket är öppet hela skoldagen för skolans elever. Biblioteksvärd finns i tjänst normalt sett måndag – fredag mellan kl 08.30-11.30. Övriga tider är annan personal ansvarig för aktiviteter i biblioteket.