Systrar

Frestaskolan

Välkommen till Frestaskolan!

Tisdag 4 februari Öppet hus mellan 16.00 och 19.00 för alla som är intresserade av förskoleklass hos oss. Då har ni möjlighet att träffa personal och se er omkring i lokalerna. Ni kan också träffa oss på Skolmässan i Väsby Centrum lördag 15 februari mellan 11.00 och 14.00.

”Skolan mitt i byn” för elever F-5

På skolan har vi Montessoriklasser mellan F-3. Alla skolans elever och pedagoger är indelade i arbetslag. Arbetslaget ansvarar för elevens lärande och välmående hela dagen. Det innebär fokusering på kunskapsmål och pedagogisk miljö, rörelse och vila när barnet bäst behöver det. Aktiviteter utomhus inkluderas i skoldagen.

Pedagogerna använder interaktiva whiteboards tillsammans med eleverna. Alla elever F-3 har tillgång till iPads i undervisningen. I åk 4-5 har varje elev en bärbar PC. I vårt arbete för en trygg skolgård har vi hög personalnärvaro där man tillsammans med eleverna arbetar för gemenskap, lek och rörelse.

I Frestaskolans skolråd möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. Skolrådet tar aktiv del i skolans arbete och ordnar föreläsningar, förgyller skolans jullunch, samarbetar i trafikfrågor och trygghetsfrågor.