Magnetica Webb Header 2

Om oss

Magnetica Education AB är en del av Lärandegruppen i Sverige AB, en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen finns Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan,Lärande Partner i Östergötland AB, Magnetica Education AB och Cognita Fastigheter AB. Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola.

Inom koncernen har vi idag cirka 850 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden.

Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

 

Ägare
Lärandegruppen i Sverige AB
Lindövägen 5B
602 28 Norrköping
info@larande.se 

VD Magnetica Education AB
Kerstin Jakobsson Hallén
kerstin.jakobsson-hallen@larande.se
010-139 80 15

Läs mer om Lärande