Systrar

Inre organisation

Förskolan Skutan har 80 barn fördelade på två arbetslag, Bojen/Fyren med barn 3-5 år och Ankaret/Jollen med barn 1-3 år.