Systrar

Skutan

Välkommen till förskolan Skutan.

Förskolan Skutan erbjuder ditt barn en verksamhet som utgår från barnens intressen, lust att lära och nyfikenhet.

Våra styrdokument, skollagen, läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16) och Magneticas ballonger sätter ramen för verksamheten. Barn och pedagoger utformar tillsammans innehållet. På förskolan Skutan vill vi ha medforskande pedagoger som tillsammans med barnen via reflektioner av den dokumentation som görs driver verksamheten framåt.

Vi arbetar projektinriktat utifrån det tema som har anknytning till förskolans inriktning och barnens intressen. Det är barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och förmåga att utvecklas som gör att de erövrar kunskap. Vi vill hjälpa barnen att få en bra grund i det livslånga lärandet.

Skutans pedagoger har lärplattor som ett dokumentationsverktyg. Barn och pedagoger dokumenterar tillsammans. Det sker oftast via bilder, små filmer eller bildspel. Detta främjar både språkutveckling och samspel hos barnen.

Skutan har sedan 2013 inriktning musik, dans och drama. Det arbetar vi med på olika sätt. Vi har haft en musikpedagog som har besökt barn och pedagoger. Pedagogerna har spelat teater för barnen och barnen sjunger och musicerar på olika sätt.

Förskolan har en stor och välplanerad gård som inbjuder till lek och fysiskaktivitet. Vi har även nära till skog, natur och lekparker. Vårt mål är att alla barn ska vara ute minst en gång om dagen. Vid utevistelse får barnen

Förskolan Skutan arbetar medvetet med miljö och hållbar utveckling genom Sopsamlarmonstren, ett material som är framtaget av Hässleholm miljö. Vi har ett väl inarbetat arbetssätt där barnen är delaktiga i källsortering och kompostering.

I köket arbetar vår köksa som lagar en god, välbalanserad och näringsriktig mat.

Förskolan har fyra avdelningar: Ankaret, Bojen, Fyren och Jollen.