Systrar

Måltider

På våra förskolor serveras det frukost, lunch och mellanmål. Maten på förskolorna lagas av kockar och vi följer livsmedelsverkets riktlinjer.

Barns matvanor grundläggs tidigt. Huvudansvaret för att vanorna blir goda är föräldrarnas, men eftersom barn vistas på förskolan har även vi ett ansvar för att påverka barnen.

Inom våra tre förskolor äter pedagogerna samma mat som serveras på förskolan tillsammans med barnen. Lika viktigt som det är att maten tillagas på plats, är näringsriktig och säker att äta, är samvaron kring matbordet viktig. Måltiden är en del av förskolans uppdrag och tas tillvara som en del i det övriga pedagogiska arbetet. Det vi utgår ifrån är, för att lära sig äta vissa saker kan man behöva pröva många gånger.

 Vi vet att om måltiden är god och trivsam så hamnar den lättare i magen.