Systrar

Lärplattform

Magnetica educations förskolor använder en lärplattform, SCM Secure. Lärplattformen finns både som app och på webben.

Syftet med lärplattformen är att du ska få inblick i vad som sker i utbildningen på förskolan.

Det är också här du sjuk- och friskanmälan ditt/dina barn, tar del av matsedel, kalendarium och andra dokument som förskolan har.