Systrar

Inskolning

Föräldraaktiv inskolning innebär att du som vårdnadshavare är med ditt barn under hela dagen, dag ett – tre.

Syftet med inskolningen är att du och ditt barn får en helhetssyn över hur en dag på förskolan ser ut och kan vänja er vid förskolans miljö och rutiner.

Framför allt under första dagen finns det tillfälle för dig att ställa frågor och få svar från pedagogerna.

 När du har tackat ja till platsen skickas ett mail ut två veckor innan inskolningen ska börja med information om hur inskolningen går till och en folder om förskolan. Första dagen på förskolan får du mer information och dokument att fylla i.

Har du inte fått något mail två veckor innan inskolningen är du välkommen att höra av dig till respektive förskolas verksamhetschef.