Systrar

Skogstorp

Välkommen till förskolan Skogstorp!

På förskolan Skogstorp erbjuder vi en pedagogisk verksamhet där vi utgår från att alla barn är kompetenta. Vår verksamhet utgår ifrån Förskolans läroplan, Lpfö 98/2016, samt Skogstorps Helhetsidé.

Vårt mål är att miljön ska stimulera och inspirera till olika former av lek, lärande och skapande. I våra pedagogiska rum inomhus ska materialet vara rikt och varierande. Materialen ska vara tillgängliga så barnen kan göra många egna val. Vår gård ligger alldeles intill skogen och är ett av våra pedagogiska rum med många valmöjligheter. Vi använder oss av lärplattor som ett kompletterande verktyg i verksamheten som främjar såväl leken som bildskapande, språkutveckling och samspelet mellan barnen.

Vi arbetar med ett övergripande tema som löper över ett år och utifrån det skapas flera sidoprojekt.

Vi ser till varje barns intressen, tillgångar och behov. Vi arbetar medvetet med att lyfta fram barnets tankar och funderingar genom pedagogisk dokumentation och låta dessa ligga till grund för det dagliga arbetet.

På Skogstorp arbetar vi medvetet med miljö och hållbar utveckling genom Sopsamlarmonstren, ett material som är utarbetat av Hässleholm miljö.