Systrar

Inre organisation

Förskolan Omvärlden har 63 barn fördelade på två arbetslag, Väst med barn 3-5 år och Syd/Nord med barn 1-3 år.