Systrar

Omvärlden

Vår verksamhet utgår ifrån Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, samt Magneticas gemensamma arbetsplan.

Förskolan Omvärlden har en stor och välplanerad gård som inbjuder till utomhusaktiviteter och lek, det gör att vi bedriver en stor del av vår verksamhet utomhus. Vi är ute i alla väder. Ute kan barnen utforska, uppleva och utmana dig själva på många olika sätt under dagen.

Förskolan Omvärlden samarbetar med Friluftsfrämjandet och vi bedriver Knopp-, Knytte- och Mullegrupper som en del i vår skogsverksamhet.

Vi på förskolan Omvärlden arbetar medvetet med miljö och hållbar utveckling genom Grön flagg. Vi har ett väl inarbetat arbetssätt där barnen är delaktiga i källsortering och kompostering.

De prioriterade områdena i Lpfö 98/10, matematik och naturorientering, har vi fördjupat oss i genom studiecirklar i matematik och föreläsning i teknik för alla pedagoger. Hösten 2012 fick alla tillgång till iPads/lärplattor som ytterligare ett redskap för pedagogisk dokumentation.

Vår mat kommer från Albertina Catering och är välbalanserad och näringsriktig. Grönsakerna som serveras till maten görs i ordning i vårt eget kök.

Förskolan består idag av tre grupper, två 1-3 årsgrupper och en 3-5 årsgrupp.