Systrar

Magneten

Visste du att du som förälder har rätt att välja skola?
Välkommen med din ansökan. Ett ansökningsformulär finner du på vår hemsida. Om du vill veta mera kan du självklart ringa oss eller skicka ett mail. Efter din ansökan tar vi kontakt med dig. Vi har löpande intagning hela läsåret.

Vilka vänder vi oss till?
Skolans målgrupp är elever i behov av särskilt stöd som är i behov av ett mindre sammanhang med ett fåtal andra elever i undervisningen och en tät vuxen närvaro. Målgruppen har en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter. De har ofta svårt att koncentrera sig och de kan även ha beteendestörningar, exempelvis utåtagerande eller undvikande beteende.

Ansökningsformulär

Elevens fullständiga namn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Gatuadress (obligatoriskt)

Postnummer (obligatoriskt)

Ort (obligatoriskt)


Vårdnadshavare 1 (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Mobiltelefon

E-postadress


Vårdnadshavare 2

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress


Nuvarande skola

Önskar plats i skolår

Från (år-mån-dag)


captcha
Skriv in texten från bilden i fältet